Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny

középiskolai tanulók részére

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban: Kar) a jog- és politikatörténet, valamint a közügyek és a jogrendszerek, illetőleg a jogi és államtudományi stúdiumok iránt érdeklődő középiskolás tanulók számára számára meghirdeti a – Kar egykori kiváló jogtörténész oktatóegyéniségének nevét viselő – Both Ödön Emlékversenyt, amely egyedülálló lehetőséget nyújt a jelentkezők számára, hogy már az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt elmélyíthessék alapvető jogi és köztörténeti ismereteiket.

Az tanulmányi versenyre 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését várják a szervezők az ország valamennyi középiskolájából. A versenyen legalább 6, legfeljebb 12 csapat vesz részt, kiválasztásuk a jelentkezési űrlapok visszaküldésének időbeli sorrendje alapján történik.

A verseny két részből áll:

1. a csapatoknak először egy közjogtörténeti (közismereti) tesztet kell közösen megoldaniuk.

2. Ezt követően pedig a versenyzőknek – minden évben – előre meghatározott tárgykörökből választható témából egy – az ún. japán Pecha Kucha prezentációs módszeren alapuló – szóbeli előadást kell tartaniuk, amelyet a Kar oktatóiból álló ötfős zsűri értékel.

A versenyen az első három helyezést elérő csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek, valamint az első helyezett csapat tagjai közül azok, akik a Karon kezdik meg a felsőfokú tanulmányaikat, egyszeri, egyösszegű hallgatói tudományos ösztöndíj-támogatásban részesülnek.

Információk a következő versenyről:

Jelentkezési határidő: 2021. december 10.
A verseny időpontja: 2022. január 07.

A további részleteket tartalmazó jelentkezési felhívás itt tekinthető meg.

Bővebb információ: itt. 

Híreink