Search
Generic filters
Search
Generic filters

Tájékoztató

1. A Tanítsunk Magyarországért program ismertetése

2018-ban indult útjára az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös kezdeményezése, a Tanítsunk Magyarországért program

 A program 2023-tól a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) részeként, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal együttműködésben folytatja a kortárs mentorálást országszerte.

A program meghatározó pillére az egyetemisták számára létrehozott mentorprogram. Lényege, hogy egyetemista hallgatók egy egyféléves egyetemi kurzus elvégzése után az egyetemi város körüli kistelepülések egyikének általános iskolájában heti 4-6 órában mentorálnak 3-5 fő,  felső tagozatos diákot, felmenő rendszerben. A mentorálás célja, hogy a diákok sikerrel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, valamint képességeiknek és készségeiknek megfelelő középfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább, végül pedig a munkaerőpiacon is boldoguljanak.

A Szegedi Tudományegyetem 2021 januárjában kapcsolódott be  a munkába. Jelenleg országszerte több mint 100 általános iskolában van jelen a program és   21 felsőoktatási intézmény már több mint 1200 mentora, több mint 5000 mentorálttal bizonyítja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell fedezni ezt a tulajdonságát. A program célja, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább.

2. A Tanítsunk Magyarországért program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetemen

A Tanítsunk Magyarországért program szervezési és lebonyolítási feladatait a Szegedi Tudományegyetem oktatási vezetőségének megbízásából az SZTE Junior Akadémia végzi. Az egység munkatársai, valamint az SZTE karairól bevont oktatók biztosítják a program szervezési teendőit és szakmai színvonalát.

A Szegedi Tudományegyetem több karán (ÁJTK, BTK, ETSZK, GTK, JGYPK) számos kutatócsoport és oktató foglalkozik diákok felzárkóztatásának problémakörével. A program során erre a tudásra, tapasztalatra is építenek a szakmai koordinátorok.

A program során a mentorhallgatók két, Neptunban meghirdetett, 2–2 kredites kurzuson vesznek részt:

  • Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 1. felkészítő kurzus
  • Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 2. kurzus. 
  • 2024 februárjában, a tanévet közvetlenül megelőzően a mentorhallgatók közös táborozáson vesznek részt a mentorált általános iskolás tanulókkal, az SZTE Junior Akadémia szervezésében.

  2024 tavaszán, a TM2 kurzus során, a mentorhallgatók – oktatói koordinációval – rendszeres mentori tevékenységet folytatnak az NTK által kijelölt kistérségi általános iskolákban.

  3. A Tanítsunk Magyarországért – mentorprogram 1. felkészítő kurzus ismertetése

  A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg azokat a mentorálási elméleteket és jógyakorlatokat, amelyek a nonformális terekben és nonformális módokon valósulnak meg.

  A kurzuson cél- és értelemorientált, tapasztalati, cselekvéses tanulás részesül előnyben a mikrocsoportos mentorálás modellálásával, valamint fontos célkitűzés a hallgatók saját élményű tapasztalatokra építő felkészítése a majdani csoportos mentorálás feladataira.

  A kurzus tartalmi elemei

  • nevelésszociológiai elméletek és azok gyakorlati lefordítása,
  • a tanulás érzelmi oldalának támogatása,
  • családokkal való kapcsolattartás nem hagyományos módszerei,
  • pályaorientációs ismeretek és formatív értékelési eszköztár,
  • a csoportos mentorálás előnyei és gyakorlata


  A kurzus tematikái

  Bevezetés. A témára történő ráhangolás. A mentorálás fogalma.
  Szociológiai ismeretek
  A segítő kommunikáció
  Kistelepülések, hátrányos helyzet
  Szegénység és egyenlőtlenség
  Fejlődéslélektan és iskolapszichológia
  Mentorálási alapfogalmak és mentorálási ismeretek
  Társadalmi érzékenyítése
  Nevelésszociológia, tanulási nehézségek kezelése.
  Pályaorientáció
  Jövőképtervezés
  Mentorálási folyamatokba való betekintés aktív mentorok tapasztalatain keresztül
  A kurzus zárása

  Jövőkép. Jövőképtervezés

  A kurzus zárása; táborozási feladatok; TM2 kurzus mentorálási feladatainak, teendőinek ismertetése.


  A kurzus teljesítésének követelményei

  A TM1 kurzus sikeres teljesítésének feltétele: a kurzus óráin való aktív részvétel, nem túllépve a megengedett hiányzást, valamint egy CooSpace-n hirdetett vizsga megírása, melynek utolsó feladata egy mentori motivációs levél megírása.  A cél az, hogy a hallgatók a mentorálás szempontjából releváns személyes és társas kompetenciáiról, annak fejlődéséről képet kapjunk.

  További információ: itt és itt