Gyakori kérdések és válaszok

A TM1 felkészítő kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Mi a program célja?
A program küldetése Csongrád-Csanád megyei hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő 7. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban, hogy képesek legyenek a lehető legtöbbet kihozni magukból.

Kik jelentkezhetnek mentornak?
Az SZTE minden karáról olyan alap- vagy mesterszakos, nappali tagozatos hallgatók, akiknek még legalább három félévük van az SZTE-n magyar nyelven folytatott tanulmányaik befejezéséig és nem a doktori képzésben tanulnak.

Milyen tulajdonságai vannak a jó mentornak?

  • empatikus
  • figyelmes
  • türelmes
  • humoros
  • jól kommunikál
  • képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez

Miről tanulnak a mentorok a TM1 felkészítő kurzusokban?

  • alapismeretek: hátrányos helyzet, a kisebbségek helyzete és kultúrája, a serdülőkor sajátosságai, énkép
  • mentorálási jó gyakorlatok, technikák

Mi a mentorálás feltétele?
A mentorálásban azok a hallgatók vehetnek részt, akik eredményesen elvégzik a TM1 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 1. című, 2 kredites felkészítő kurzust. A néhány szombaton tömbösítve, magyar nyelven tartott kurzusokra a Neptunban lehet jelentkezni. Minden félévben hirdet az SZTE új TM1 kurzusokat. Továbbá a mentorálás feltétele a szerződéskötés is, valamint a mentorálással párhuzamosan teljesíteni kell a TM2 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 2. című, kötelező mentorálást támogató kurzust. A TM1 kurzus teljesítése előfeltétele a TM2 kurzusnak.

Kik tartják a felkészítő kurzusokat?
Kiváló egyetemi oktatók tartják a foglalkozásokat az SZTE több karáról.


Milyen feladataik lesznek a mentor hallgatóknak?
A felkészítő kurzust követően egy tábor megszervezésében is közreműködnek, ahol találkozhatnak a programban részt vevő iskolák 6. és 7. osztályos tanulóival. A mentorálás félévében egy-egy hallgató hetente néhány órában találkozik a 4-5 fő mentorált tanulóval, különféle iskolai és iskolán kívüli, közös programokat szervez nekik. Ha a járványhelyzet ezt indokolja, akkor a mentorok online mentorálják a tanulókat.


Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
A felkészítő kurzusok oktatói a mentorálás félévében is támogatják a hallgatókat, rendszeresen konzultálnak velük a TM2 kurzusok keretében. Iskolai koordinátorok is segítik a munkájukat.
A hallgatók a mentorálás időszakában havi 30 000 Ft ösztöndíjat, valamint a tanulók költségeire havi 10 000 Ft költőpénzt és ingyenes utazási lehetőséget kapnak. Ebből a vonatra szóló utazási kedvezményt az egész országban használhatják saját céljaikra is a hallgatók, a Volán-buszokon a célállomásig ingyenes utazási lehetőséggel rendelkeznek. A mentorálásban sikeres, több féléve mentoráló hallgatók a későbbiekben prémiumösztöndíjra is számíthatnak.


Meddig tart a mentorálás?
A mentorálás legrövidebb ideje egy félév, félévente új szerződést kötünk a mentorokkal. De az a cél, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél tovább mentorálják ugyanazokat a tanulókat. A hosszú távú tervek szerint a középiskolában is folytatódik a program.