Search
Generic filters
Search
Generic filters

Ösztöndíjak

Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten minél többféle anyagi támogatást nyújtsunk a tehetséges, szorgalmas, már SZTE-n tanuló, vagy leendő SZTE-s hallgatók számára.

Az ösztöndíjakhoz szükséges forrást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Pro Talentis Universitatis Alapítvány, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja egyre bővülő partnerhálózatunk mellett, mely a tehetséges fiatalok támogatását fontosnak tartó, elkötelezett helyi, országos vagy nemzetközi vállalkozásokból épül fel. Munkánk során szorosan együttműködünk a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal, amely aktívan részt vesz a jelenlegi és a jövőbeni programokhoz szükséges tőkebevonás módjának kidolgozásában, a lehetőségek felkutatásában és a pályázatok elbírálásban.

Start ösztöndíj

Start ösztöndíj alap- és mesterszakosoknak

A hazai egyetemek között egyedülálló lehetőséget kínál az Szegedi Tudományegyetem a 2018 óta minden tanévben meghirdetett Start ösztöndíjjal: 50 és 150 ezer forint közötti összeggel támogatja a jó tanulmányi átlaggal felvételiző új hallgatóit.  A támogatás mértéke évről évre nő: 2021-ben 600, míg 2023-ban már 840 hallgató nyert Start ösztöndíjat. 

Azok pályázhatnak, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek a 2024/2025-ös tanévre. Az űrlap kitöltését már januárban megkezdheted, de véglegesen csak azután tudod beadni a pályázatod, miután kézhez kaptad az érettségi eredményed.

Akik jelentkezhetnek: Az SZTE bármely alap-, osztatlan vagy mesterszakjára jelentkező leendő hallgató
Pályázati időszak nyitása: 2024. január 22.
Jelentkezési, beadási határidő: 2024. szeptember 09.

Jelentkezés: Modulo-n keresztül a pályázati időszak nyitását köbvetően.

Start Plusz ösztöndíj

A Start Plusz Ösztöndíjjal a határon túli, de Magyarországon is érettségiző, illetve újraérettségiző jelentkezőit támogatja a Szegedi Tudományegyetem.

Azok pályázhatnak, akik 2024-ben díjköteles emelt szintű érettségi vizsgát, vagyis tanulói jogviszonyon kívül teljesített emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. (Ezekre az érettségi vizsgákra a kormányhivataloknál kell jelentkezni, a felvételi jelentkezéssel egy időben, 2024. február 15-ig.) Emellett első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem bármely alapképzésére vagy osztatlan képzésére, oda felvételt nyernek a 2024/2025-ös tanévre és tanulmányaikat 2025. szeptemberében megkezdik az SZTE-n. A beiratkozást követően pedig aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az első félév során.

Az ösztöndíjra a Modulo felületén lehet pályázni 2024. január 20. – szeptember 9. között, az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével. Az emeltszintű érettségi díjának visszafizetésére irányuló támogatást, azaz az egyszeri, 50.000 forint értékű ösztöndíjat a legjobb felvételi eredménnyel rendelkezők kaphatják vissza.

Akik jelentkezhetnek: Az SZTE bármely alap-, osztatlan vagy mesterszakára jelentkező leendő hallgató
Pályázati időszak nyitása: 2024. január 22.
Jelentkezési, beadási határidő: 2024. szeptember 09.

Jelentkezés: Modulo-n keresztül. 

Junior Nagykövet Program

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács az SZTE Junior Akadémia együttműködésével meghirdeti a Junior Nagykövet Programot középiskolások számára. A program célja, hogy ingyenes részvételi lehetőséget biztosítson az Akadémia emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamaira azoknak a hallgatóknak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és/vagy közösségi tevékenységükkel ezt kiérdemlik és/vagy szociális helyzetük ezt indokolja.

A kiválasztott Junior Nagykövetek aktív közösségi munkájukkal és az Akadémia marketingtevékenységében való részvételükkel segítik az egyetemi egység munkáját.

A Junior Nagykövet Program létszáma korlátozott, a pályázatok elbírálását a Szegedi Tehetséggondozó Tanács végzi.

Pályázat beadásának meghosszabbított határideje: 2023. szeptember 17.

OKTV Tehetséggondozó Program

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért teljesítményhez kapcsolódó hallgatói Tehetséggondozó Program a Szegedi Tudományegyetemen.

A programra azok az elsőéves hallgatók jelentkezhetnek, akik

Az OKTV Tehetséggondozó Program keretében az alábbi lehetőségeket biztosítja az SZTE:

  • START Ösztöndíj: 150.000 Ft egyszeri támogatás, jelentkezés: itt
  • Térítésmentes kollégiumi elhelyezési lehetőség: SZTE Eötvös Lóránd Szakkollégium, vagy SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
  • Az első félévben SZTEsók mentor segíti az eligazodást a tanulmányi teendők és az egyetemi élet gyakorlati kérdéseiben, valamint a tanév egyéni, lehető legoptimálisabb megszervezésében.
  • Részvétel a Karrier Iroda karriertervezést oktató kurzusán az első tanulmányi félévben.
Akik jelentkezhetnek: Az OKTV-n 1–10. helyezést elérő, az SZTE bármely alap-, osztatlan szakjára első helyen jelentkező leendő hallgató
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1.
A Jelentkezési lap beadási módja: Személyesen az SZTE Junior Akadémia irodájában.

Zirzen Janka Ösztöndíj

Az ösztöndíjprogram közvetlen kedvezményezettjei azok az egyetemre frissen belépő, pedagógusképzésben hallgatói jogviszonnyal korábban még nem rendelkező diákok, akik a 2023/2024-es felvételi eljárásban első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem valamely nappali tagozatos pedagógusképzésére. Az ösztöndíjprogram felmenő rendszerben a 2023/2024-ben felvett és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos pedagógusképzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan félévről félévre, a teljes képzés ideje alatt, az abszolutórium megszerzéséig pályázható.

Az ösztöndíj összege

A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó Neptun rendszerben megadott bankszámlára történő folyósításáról a Szegedi Tudományegyetem gondoskodik.

Az ösztöndíj összege: 100.000.- Ft/hónap/fő

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2023. szeptember 1. – 2024. január 31.)

Pályázati időszak: 2023. szeptember 4 – 18.

 

Jelentkezés: MODULOn keresztül.

TALENT – A Kiválósági lista

Kiváló tanulmányi eredményeket értél el? Büszke vagy eddig elért tudományos és kutatási eredményeidre, TDK, OTDK sikereidre? Kiemelkedő eredményt értél el a sport vagy a művészet területén?

Pályázz a TALENT ösztöndíjra és a kiválósági listáraA pályázatot tanévenként egyszer hirdeti meg a Szegedi Tehetséggondozó Tanács Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve az SZTE-es hallgatók számára. A nyertesek egyszeri 20 ezer és 100 ezer forint közötti összegre jogosultak. 

A Kiválósági Listára három fő kategóriában lehet pályázni: graduális képzésben résztvevők (ezen belül tudományterületenként alkategóriákban), sportolók,  művészek jelentkezhetnek.  A pályázat a MODULO rendszerén keresztül adható be.

Akik jelentkezhetnek: SZTE hallgatók
Jelentkezési, beadási határidő: 2023. április 28.

A pályázati kiírás, a kitöltési útmutató és a szempontrendszer az alábbi linkekre kattintva tölthető le.

Vállalati ösztöndíjak

Évről évre egyre több vállalkozás tartja fontosnak a tehetséggondozást, így a nálunk megpályázható vállalati ösztöndíjak száma folyamatosan nő. A támogató cégek profilja sokszínű, így az egyetemi hallgatók saját érdeklődési körüknek megfelelően találhatnak lehetőségeket.

A 2022/2023-as tanév vállalati ösztöndíjaira 2023. április 28-ig lehet pályázni.

A pályázat a MODULO rendszerén belül adható be a Talent ösztöndíj űrlapjához csatolt űrlapon.  

Kitöltési útmutató:

A részletes pályázati felhívások PDF-ben letölthetők:

Áthidaló ösztöndíj

Az SZTE Junior Akadémia a  Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal,  a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal együttműködve  ismét pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem azon nappali és levelező tagozatos hallgatói  számára, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

A pályázat a MODULO felületén adható be.

Az ösztöndíj mértéke: az Alapítvány kuratóriumának döntésétől függően 20.000 és 100.000 Ft közötti egyszeri támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 19.

Részletes pályázati felhívás: 

SZTE Junior Akadémia Mentor Díj

Az évenként odaítélt díjat a Junior Akadémia eredményes működését támogató középiskolai intézményvezetők, tanárok nyerhetik el, az SZTE Junior Akadémia felterjesztése, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács döntése alapján.

A 2020-as év díjazottjairól szóló hír itt elérhető. 

Díjazottak, 2020
Díjazottak, 2021

Esélyt a középiskolás tehetségnek

Az Esélyt a középiskolás tehetségnek elnevezésű ösztöndíját Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács írja ki közösen, minden tanévben. Céljuk, hogy támogassák

  • a tanulmányi téren jól teljesítő,
  • művészeti,
  • sport,
  • illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató,
  • szociálisan rászoruló középiskolás diákokat.

A pályázatra állandó szegedi lakcímmel rendelkező középiskolások jelentkezhetnek.

A nyertes pályázók egyszeri 50 ezer forintos támogatásban részesülnek, illetve ingyenesen részt vehetnek az SZTE Junior Akadémia 2023 őszén induló 100 órás emelt szintű érettségi felkészítő tanfolyamának valamelyikén.

A pályázatokat postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Kulturális és Szervezési Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

Beadási határidő: 2023. november 3.

További információ itt. 

Pályázati felhívás és pályázati űrlap

A pályázati űrlap mellékletei

Tehetség-HÍD Program

A Tehetség-HÍD programot az Eötvös Kollégium koordinálja.

A pályázat leadási határideje: 2021. június 7.

Bővebb információt itt találhatsz.

Altajisztika ösztöndíj

Jól beszélsz törökül? Az angol sem kihívás? Altajisztika szakirányon tanulsz? Jelentkezz a Pro Talentis Universitatis Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar közös ösztöndíjára, a PRO TALENTIS – ALTAJISZTIKA  ÖSZTÖNDÍJ-ra és nyerj 200 ezer forintot!

A pályázatra legalább II. évfolyamos Keleti Nyelvek (Altajisztika szakirány) BA, illetve Altajisztika szakirányos MA hallgatók jelentkezhetnek. Az elbírálás során előnyt jelent a tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori tevékenység; több nyelvből szerzett nyelvvizsga.

Részletes pályázati felhívás:

.

Híreink