Ösztöndíjak

Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten minél többféle anyagi támogatást nyújtsunk a tehetséges, szorgalmas, már SZTE-n tanuló, vagy leendő SZTE-s hallgatók számára.

Az ösztöndíjakhoz szükséges forrást a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Pro Talentis Universitatis Alapítvány, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja egyre bővülő partnerhálózatunk mellett, mely a tehetséges fiatalok támogatását fontosnak tartó, elkötelezett helyi, országos vagy nemzetközi vállalkozásokból épül fel. Munkánk során szorosan együttműködünk a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal, amely aktívan részt vesz a jelenlegi és a jövőbeni programokhoz szükséges tőkebevonás módjának kidolgozásában, a lehetőségek felkutatásában és a pályázatok elbírálásban.

Top élelmiszermérnök 2021

A Pro Talentis Universitatis Alapítvány meghirdeti a TOP ÉLELMISZERMÉRNÖK 2021 ösztöndíjat az SZTE Mérnöki Karának élelmiszermérnök BSc szakos hallgatói számára.

Pályázati határidő: 2021. január 10.

Az ösztöndíj a Mérnöki Karon oktató Dr. Véha Antal felajánlása alapján jöhetett létre.

További információk:

TALENT – A Kiválósági lista

Kiváló tanulmányi eredményeket értél el? Büszke vagy eddig elért tudományos és kutatási eredményeidre, TDK, OTDK sikereidre? Kiemelkedő eredményt értél el a sport vagy a művészet területén?

Pályázz a TALENT ösztöndíjra és a kiválósági listára!  A pályázatot tanévenként egyszer hirdeti meg a Szegedi Tehetséggondozó Tanács Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve az SZTE-es hallgatók számára. A nyertesek egyszeri 20 ezer és 100 ezer forint közötti összegre jogosultak. 

A Kiválósági Listára három fő kategóriában lehet pályázni: graduális képzésben résztvevők (ezen belül tudományterületenként alkategóriákban), sportolók,  művészek jelentkezhetnek.  A pályázat a MODULO rendszerén keresztül adható be.

Akik jelentkezhetnek: SZTE hallgatók
Jelentkezési, beadási határidő: 2021. április 19.

A pályázati kiírás, a kitöltési útmutató és a szempontrendszer az alábbi linkekre kattintva tölthető le.

Vállalati ösztöndíjak

Évről évre egyre több vállalkozás tartja fontosnak a tehetséggondozást, így a nálunk megpályázható vállalati ösztöndíjak száma folyamatosan nő. A támogató cégek profilja sokszínű, így az egyetemi hallgatók saját érdeklődési körüknek megfelelően találhatnak lehetőségeket.

A 2020/2021-es tanév vállalati ösztöndíjaira 2021. április 19-ig lehet pályázni.

Kitöltési útmutató:

A részletes pályázati felhívások PDF-ben letölthetők:

Áthidaló ösztöndíj

Az SZTE Junior Akadémia a  Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal,  a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal együttműködve  ismét pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem azon nappali és levelező tagozatos hallgatói  számára, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

A pályázat a MODULO felületén adható be.

Az ösztöndíj mértéke: az Alapítvány kuratóriumának döntésétől függően 20.000 és 100.000 Ft közötti egyszeri támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 19.

Részletes pályázati felhívás: 

Start ösztöndíj

A hazai egyetemek között egyedülálló lehetőséget kínál az Szegedi Tudományegyetem a 2018 óta minden tanévben meghirdetett Start ösztöndíjjal: 50 és 150 ezer forint közötti összeggel támogatja a jó tanulmányi átlaggal felvételiző új hallgatóit.  A támogatás mértéke évről évre nő: 2021-ben 600 hallgató nyert Start ösztöndíjat. 
Azok pályázhatnak, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek a 2022/2023-as tanévre. Az űrlap kitöltését már januárban megkezdheted, de véglegesen csak azután tudod beadni a pályázatod, miután kézhez kaptad az érettségi eredményed.

Akik jelentkezhetnek: Az SZTE bármely alap-, osztatlan vagy mesterszakára jelentkező leendő hallgató
Pályázati időszak nyitása: 2022. január 10.
Jelentkezési, beadási határidő: 2022. július 08.

Jelentkezés: Modulo-n keresztül. 

SZTE Junior Akadémia Mentor Díj

Az évenként odaítélt díjat a Junior Akadémia eredményes működését támogató középiskolai intézményvezetők, tanárok nyerhetik el, az SZTE Junior Akadémia felterjesztése, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács döntése alapján.

A 2020-as év díjazottjairól szóló hír itt elérhető. 

Díjazottak, 2020

Esélyt a középiskolás tehetségeknek

Az Esélyt a középiskolás tehetségeknek elnevezésű ösztöndíját Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács írja ki közösen, minden tanévben. Céljuk, hogy támogassák a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákokat.

Az ösztöndíj pályázati felhívását minden év októberében teszi közzé Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a város honlapján. 

Tehetség-HÍD Program

A Tehetség-HÍD programot az Eötvös Kollégium koordinálja.

A pályázat leadási határideje: 2021. június 7.

Bővebb információt itt találhatsz.

Altajisztika ösztöndíj

Jól beszélsz törökül? Az angol sem kihívás? Altajisztika szakirányon tanulsz? Jelentkezz a Pro Talentis Universitatis Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar közös ösztöndíjára, a PRO TALENTIS – ALTAJISZTIKA  ÖSZTÖNDÍJ-ra és nyerj 200 ezer forintot!

A pályázatra legalább II. évfolyamos Keleti Nyelvek (Altajisztika szakirány) BA, illetve Altajisztika szakirányos MA hallgatók jelentkezhetnek. Az elbírálás során előnyt jelent a tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori tevékenység; több nyelvből szerzett nyelvvizsga.

Részletes pályázati felhívás:

Junior Nagykövet Program

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács az SZTE Junior Akadémia együttműködésével meghirdeti a Junior Nagykövet Programot középiskolások számára. A program célja, hogy ingyenes részvételi lehetőséget biztosítson az Akadémia emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamaira azoknak a hallgatóknak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és/vagy közösségi tevékenységükkel ezt kiérdemlik és/vagy szociális helyzetük ezt indokolja.

A kiválasztott Junior Nagykövetek aktív közösségi munkájukkal és az Akadémia marketingtevékenységében való részvételükkel segítik az egyetemi egység munkáját.

A Junior Nagykövet Program létszáma korlátozott, a pályázatok elbírálását a Szegedi Tehetséggondozó Tanács végzi.

Pályázat beadásának határideje: 2021. szeptember 10.

Híreink

Junior Nagykövet Program indul

Junior Nagykövet Programot indított középiskolások számára a Szegedi Tehetséggondozó Tanács. A nyertes pályázók ingyenesen vehetnek részt az SZTE Junior Akadémia ősszel induló emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok valamelyikén.